Wednesday, July 6, 2022
  • Date : Sat Jun 18, 2022
  • item visited : 15
برپایی ایستگاه نقاشی در خانه فرهنگ علامه طباطبایی
ایستگاه نقاشی در خانه فرهنگ علامه طباطبایی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس برپا شد.

ایستگاه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان در خانه فرهنگ علامه طباطبایی با استقبال پرشور کودکان و نوجوانان برگزار شد.

 لازم به ذکر است: این آثار برای شرکت در پویش "عزیزم حسین (ع) و رفیق شهیدم" که در حال برگزاری است ارسال خواهد شد.

 

Tags

    5.6.6.0
    V5.6.6.0