Wednesday, August 10, 2022
  • Date : Mon Aug 01, 2022
  • item visited : 12
بازدید میدانی مسئولان شهری از مجموعه های ورزشی شهرقدس
مسئولان شهری از مجموعه های ورزشی شهرقدس بازدید کرده و در جریان وضعیت و روند فعالیت این مجموعه‌های ورزشی قرار گرفتند.

مهندس سعید شهلی شهردار قدس به همراه سعید ششگل‌نژاد و اصلان مهینی اعضای شورای اسلامی، بهرامی مدیر منطقه ۲ ، سعید ابریمن رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس و احمد مؤمن معاون ورزشی سازمان از مجموعه ورزشی البرز و ورزشگاه شهدای شهرقدس بازدید کرده و در جریان وضعیت و روند فعالیت این مجموعه‌های ورزشی قرار گرفتند.

شهردار و اعضای شورای اسلامی با بررسی و احصای مشکلات مجموعه‌های ورزشی البرز و شهدای شهرقدس، دستورات لازم را به منظور ساماندهی، رفع نواقص و بازسازی تجهیزات این مراکز ورزشی صادر کردند.

 

Tags

    5.6.6.0
    V5.6.6.0