Tuesday, December 5, 2023
  • Date : Sat May 20, 2023
  • item visited : 31
برگزاری همایش ها و كارگاه های آموزش خانواده در مراكز فرهنگی
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس از برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزش خانواده در مراکز فرهنگی  خبر داد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس گفت: در راستای تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی شهروندان شهرقدس همایش ها و کارگاه های متنوع آموزشی در زمینه فرهنگی و اجتماعی در مراکز فرهنگی سازمان برگزار می شود.

فریبرز ثقفی تصریح کرد: این آموزش ها در موضوعات مختلف مهارتی، تخصصی و در راستای افزایش دانش و آگاهی شهروندان با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس برنامه ریزی و تدوین شده است.

شرکت در این همایش ها برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0