Tuesday, December 5, 2023
  • Date : Sat Nov 18, 2023
  • item visited : 14
نمایشگاه دستاوردهای كارآفرینان شهرقدس افتتاح شد
نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان در کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرقدس افتتاح شد.

نمایشگاه عرضه دستاوردهای کارآفرینان شهر قدس در راستای حمایت، بازاریابی و فروش محصولات مددجویان با حضور معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران و جمعی از مسئولان شهری در کمیته امداد امام خمینی(ره) افتتاح شد و به مدت یک هفته برای بازدید عموم دایر خواهد بود. 

 

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0