Monday, April 19, 2021
  • time : 8:53:5
  • Date : Tue Mar 16, 2021
نصب بنرهایی با مضامین یادآوری و احتیاط در خصوص حوادث چهارشنبه سوری در سطح شهر قدس
پیام های اطلاع رسانی در قالب بنر برای هوشیاری بیشتر شهروندان در خصوص حوادث چهارشنبه آخر سال در نقاط مختلف شهر قدس نصب شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس، توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس، پیام های اطلاع رسانی در قالب بنر برای هوشیاری بیشتر شهروندان در خصوص حوادث چهارشنبه آخر سال در نقاط مختلف شهر قدس نصب شده است.

 اکران تیزر و پخش پیام های آموزشی مرتبط در تلویزیون‌های شهری از دیگر اقدامات انجام شده توسط این سازمان است.

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.6.6.0
    V5.6.6.0