يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 107
آگهی مناقصه / طراحی، چاپ و نصب بنرهای سازمان
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس در نظر دارد امورات مرتبط به طراحی، چاپ و نصب بنرهای سازمان را برای مدت یك سال به پیمانكار واجد شرایط بخش خصوصی واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس در نظر دارد به استناد بند یكم سی و سومین جلسه شورای سازمان؛ امورات مرتبط به طراحی، چاپ و نصب بنرهای سازمان را برای مدت یك سال به پیمانكار واجد شرایط بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می شود حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم (۱۴۰۰/۰۲/۱۲) بابت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای این سازمان واقع در شهرقدس، بلوار ۳۰ متری شهداء، میدان امام حسین(ع)، بلوار شهدای اصناف، طبقه فوقانی ساختمان آتش نشانی مراجعه نمایند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۸۵۸۱۸۰ داخلی ۱۱۰ تماس حاصل نمایند.

 

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0